Alle BTW retour van uw PV instalatie

Stappenplan BTW terugvragen:

Stap 1:

Opgaaf startende onderneming via het volgende formulier

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/opgaaf_startende_onderneming_niet_ingeschreven_in_het_handelsregister

Vul in bij de volgende vragen:

Vraag 1: uw privé gegevens

Vraag 2: type Eenmanszaak

Vraag 3a: uw gegevens

Vraag 5a: JA

Vraag 6b: Opwekken eigen elektriciteit

Vraag 7c: Vul hier nvt in (dit geldt alleen als je ondernemer voor de IB bent)

Vraag 7d: Vul hier nvt in (idem)

Vraag 8a: Vul hier de verwachte omzet in het startjaar in te berekenen als volgt:

Aantal WP van uw installatie x 0,85 = kWh

Aantal kWh x € 0,23 = omzet

Omzet/12 x aantal maanden dat u draait = verwachte omzet jaar 1

Vraag 8b: investeringsbedrag van uw installatie

Vraag 8c: nee

Vraag 9: nee

Vraag 11: uw gegevens met handtekening

(u hoeft zich niet in te schrijven in KvK!).

Stap 2:

U krijgt een bevestiging en een aangifte biljet BTW. Zodra u die heeft vult u het in en stuurt u het op!

Hieronder een voorbeeld berekening:

In het eerste jaar mag u terugvragen: BTW over de investering – BTW over de opbrengst van het betreffende kalenderjaar.

De BTW over de opbrengst is in de praktijk moeilijk te bereken. Daarom mag u de onderstaande bedragen gebruiken van de Belastingdienst, op basis van het geïnstalleerde vermogen:

Vermogen Wp

0 – 1000               € 20

1001 – 2000       € 40

2001 – 3000       € 60

3001 – 4000       € 80

4001 – 5000       € 100

Deze bedragen zijn op basis van een volledig kalenderjaar. Als u de zonnepanelen in juni plaatst, mag u dus met de helft van de bovenstaande bedragen rekenen.

Voorbeeld

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde (in het dak verzonken) zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 900. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 3000 Wp.

Verschuldigde BTW: € 60,-

Voorbelasting € 900,-

Terug te ontvangen BTW € 840,-

Stap 3:

Vraag direct de ontheffing aan voor de administratieve verplichting. Zie:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/wie_moeten_een_btw_administratie_bijhouden/ontheffing_administratieve_verplichtingen/verzoek_om_ontheffing_indienen

Een voorbeeld brief vindt u hier:

Naam afzender
Straat + huisnummer afzender

Postcode afzender
Plaats, datum

Belastingkantoor Amsterdam

Postbus 58944
1040 EE Amsterdam

Zoek hier het adres van uw Belastingkantoor op >

Betreft: Ontheffing van het indienen van aangiften omzetbelasting

Geachte heer/mevrouw,

In verband met de aanschaf van zonnepanelen en het leveren van stroom aan de energieleverancier ben ik aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting.

In het jaar van aanschaf van de zonnepanelen heb ik – per saldo – recht op een teruggaaf BTW. In de daaropvolgende jaren is de door mij verschuldigde BTW minder dan € 1.345. Dit is de norm voor kleine ondernemers en derhalve hoef ik de door mij verschuldigde BTW in dat geval niet te betalen.

Ik verzoek u om die reden om ontheffing van het indienen van aangiften omzetbelasting met ingang van 2014.

Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van mijn verzoek.”

Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening