Berekening opbrengst zonnepanelen

Vul de velden met een groene achtergrond in. De velden met een witte achtergrond worden automatisch uitgerekend, maar pas als u de button "Bereken opbrengst" hebt aangeklikt. U kunt altijd nieuwe gegevens in de gele velden invoeren. Als u vervolgens "Bereken opbrengst" aanklikt verschijnen de nieuwe resultaten.

Stap 1: bepaal het piekvermogen van het PV-systeem
Aantal PV-panelen
Piekvermogen per PV-paneel in Watt Watt
Piekvermogen gehele PV-systeem Watt
Opbrengst PV-systeem bij optimale plaatsing kWh per jaar

Stap 2: geef de lokatie in Nederland op van het PV-systeem
Provincie
Opbrengst PV-systeem met correctie voor lokatie kWh per jaar

Stap 3: bepaal de instraling bij een gegeven oriëntatie en hellingshoek
Oriëntatie van de PV-panelen (0 = Zuid, 90 = West, -90 = Oost) graden
Hellingshoek van de PV-panelen (0 tot 90 graden) graden
Instralingsfactor (maximaal 100%) %

een punt gebruiken geen komma    Energie prijs (bijv. € 0.22)
  Besparing per jaar in €
kWh per jaar

De opbrengst wordt berekend voor de gegeven lokatie, oriëntatie en hellingshoek.
Ter referentie: het electriciteitsverbruik in een gemiddeld gezin is ongeveer 3.500 kWh per jaar.


De berekening dat het een richtlijn is en geen garantie van opbrengst.

 

 

Verantwoording berekeningsmethode

Een PV-systeem met een piekvermogen van 1000 Watt levert in Nederland per jaar ongeveer 800 kWh. De panelen moeten dan wel optimaal geplaatst zijn. Het piekvermogen van PV-panelen wordt meestal aangeduid met de eenheid Wp (Watt piek). Een paneel van 125 Wp heeft dus een piekvermogen van 125 Watt.

Het zonaanbod in Nederland varieert per provincie. Het bijgaande kaartje (bron: SenterNovem) laat de verdeling over Nederland zien. In het westen van het land is er meer zonaanbod dan in het oosten. Gemiddeld is de instraling zo'n 1.000 kWh per vierkante meter per jaar.

De straling die binnenkomt op een zonnepaneel is afhankelijk van de oriëntatie en de hellingshoek waaronder het paneel is gemonteerd. Een zonnepaneel is voor Nederland het gunstigst gemonteerd met een hellingshoek van 36 graden en een oriëntatie van 5 graden ten westen van pal zuid. In de praktijk moet hier vaak van worden afgeweken. Bijgaande grafiek (bron: SenterNovem) maakt inzichtelijk hoeveel geleverd vermogen we opofferen door het paneel in een minder gunstige positie te monteren. De kleinste ellips in de grafiek geeft het gebied aan waar het rendement maximaal (100%) is. De ellips daaromheen geeft een rendement van 95%, de nog wat grotere ellips het gebied van 90% rendement. Voor commerciële toepassingen geldt als richtlijn dat het paneel tenministe 90% van de maximale instraling moet ontvangen. Uit de grafiek is te zien dat dit de gewenste oriëntatie beperkt tot het gebied tussen WZW en OZO. De hellingshoek moet zich in dit geval bewegen tussen 7 graden en 65 graden.

In de gehanteerde berekeningsmethode is geen rekening gehouden met belemmeringen van de zonstraling op zonnepanelen door bomen, hoge gebouwen, dakkapellen, schoorstenen, ventilatiepijpjes enzovoorts. De belemmering kan zowel betrekking hebben op rechtstreekse beschaduwing, maar ook op indirect zonlicht (licht uit alle richtingen). De totale instraling bestaat namelijk in Nederland voor meer dan de helft uit dit indirecte, diffuse, zonlicht. Probeer de belemmeringen bij de plaatsing van de PV-panelen zoveel als mogelijk te vermijden.