Je geld terugverdienen met zonnepanelen

Rendementsberekening
Hieronder ziet u een voorbeeld van een rendementsberekening. Er wordt gerekend met een gemiddelde omrekenfactor van 0,85. Dit getal is gebaseerd op de oriëntatie van Nederland ten opzichte van de zon.

Zonnepanelenpakket 18 panelen 250 Watt Piek
Totaal aantal Watt Piek: 4500 Watt Piek

4500 WP (totaal aantal WP) x 0,85 (omrekenfactor Nederland x 0,23* (elektriciteitsprijs) = € 879,75

* Voor een juiste rendementsberekening kunt u de prijs invullen welke uzelf per saldo betaalt aan levering (gemiddelde hoog/laag), tarief, energiebelasting, netbeheerkosten en BTW.

In deze rendementsberekening zijn geen elektriciteitsprijs stijgingen opgenomen. De laatste 10 jaar is de elektriciteitsprijs gestegen met ± 6% per jaar.

Zonuren
Een zonuur kan qua vermogen sterk variëren afhankelijk van het weer en het seizoen; een zonuur in de winter levert immers minder energie dan een zonuur in de zomer. Eén uur volle zon is vastgesteld als een uur waarin het aardoppervlak een zoninstraling van 1000 W/m2 ontvangt en staat dus gelijk aan 1 kWh/m2. Aangezien het Nederlandse   aardoppervlak in de gemiddeld 1500 zonuren per jaar ongeveer 1000 kWh/m2 energie ontvangt, kunnen we dus zeggen dat Nederland gemiddeld 1000 uren volle zon per jaar ontvangt. Wilt u een nauwkeurigere berekening uitvoeren, gebruik dan de kaart aan de rechter zijde om uw lokale zon aanbod te bekijken.

Oriëntatie
De zonoriëntatie is belangrijk voor het rendement van het zonnepaneelsysteem. Het ideale uitganspunt is dat de zonnepanelen gelegen zijn op het zuiden. Het zonnepaneelsysteem behaalt tevens een rendement wanneer het gelegen is op een andere situatie. Het noorden is helaas niet geschikt voor een zonnepaneelsysteem.

Dakhelling
De dakhelling is tevens belangrijk voor het rendement van het zonnepaneelsysteem. Een zonnepaneelsysteem kan geïnstalleerd worden onder elke hellingshoek. Echter verschillen de opbrengsten van verschillende hellingshoeken. Een ideale hellingshoek situatie.

Hellinghoek Rendement
88%
15° 96%
36° 100%
45° 98%
60° 93%