BTW heffing op zonnepanelen niet voor kleine Systemen

Particulier moet BTW betalen over zonne-energie

25 juni 2013
Volgens het Europese Hof van Justitie (C-219/12) moeten Oostenrijkse particulieren die zonnestroom produceren in de meeste gevallen als BTW-ondernemer worden gezien. Gevolg zou zijn dat ook Nederlandse particulieren met zonnepanelen zich als BTW-ondernemer moeten laten inschrijven, facturen moeten versturen en aangifte omzetbelasting moeten doen (een uitzondering op deze regel geldt als een beroep kan worden gedaan op de kleineondernemersregeling die geldt voor wie minder dan € 1.883 BTW per jaar verschuldigd is). Tegenover de afdracht van BTW staat de mogelijkheid om de betaalde BTW over de zonnepanelen terug te vragen. Of dat ook geldt voor in het verleden aangeschafte zonnepanelen is onduidelijk. De Belastingdienst denkt nog na over de precieze gevolgen van de uitspraak. Er zijn bovendien kamervragen gesteld, de minister zal dan ook snel duidelijkheid moeten geven. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen middels onze website.

Voor uitgebreide uitleg kijk op dit adres:http://www.energiebusiness.nl/2013/06/21/bezitters-zonnepanelen-btw-plichtig/

Written by

Comments are closed.